Tysnes skule

Tysnes skule

5 til 10 skule med 201 elevar.

Amundsstølen 1
5680 Tysnes
Postadresse:
Postboks 79
5696 Tysnes
Tlf: 53430880


Kontaktskjema

 Abonner på nytt

Epostadressa di:
(Du får mykje epost og du må sjølv melde deg av om du ikkje vil ha fleire. Det står i epostane du får korleis du skal gjere dette)


 www.utdanning.no - nettstad for utdanning https://tysnes.itslearning.com/
Foreldreutvalet i grunnskulen
FUG
www.buisunnhordland.no

 

Nytt

SKULESTART TORSDAG 14. AUGUST!

Velkommen til skulestart torsdag 14. august. Skuledagen startar i år for alle kl 08.05 og blir avslutta kl 13.50. Dei som nyttar skuleskyss må sjå i Skyss sitt rutehefte for bussavgang i sitt område.
Les meir »   08.08.2014

IMG_5289.jpg

Nesten slutt

Da er det berre att ei veke av skuleåret, og så står ein velfortent sommarferie for døra. I dag hadde 10. klasse munnleg eksamen, og dermed er siste dagen med tungt pedagogisk innhald over for i år.
Les meir »   12.06.2014

IMG_5270.jpg

Eksamenstid

Mai månad er synonymt med eksamenstid for mange unge. I dag hadde 10 klassen sin første eksamen. 10a var oppe i skriftleg engelsk. Dei hadde fem klokketimar på seg til å visa kva dei hadde lært i engelsk desse åra i grunnskulen.
Les meir »   20.05.2014

17. mai og grunnlovsjubileet nærmar seg!

Nedenfor finn de oppsett for prosesjonen frå Våge kai kl. 09:00 17. mai 2014.
Les meir »   15.05.2014

Skulebussen frå Onarheim tilbake i ordinær rute frå og med morgonen 14. mai 2014

Vegen frå Onarheim kyrkje over fjellet til Uggdal er no opna for ordinær trafikk (også bussar og andre køyretøy med akseltrykk over 6 tonn). Frå og med onsdag morgon 14. mai 2014 vil difor skuleskyssen i dette området bli gjennomført etter opphavleg rute.
13.05.2014

RSS

Siste....

tine.gif

Skulemjølk

Bestill skulemjølk no.
Les meir »   06.08.2014

Skuleruta for 2014/2015

Skuleruta for 2014/2015 finn du her.
Les meir »   18.03.2014

RSS

Opplæringslova § 9a, om eleven sitt skulemiljø

Opplæringslova gir elevar i norske skular rettar. Kap. 9a i opplæringslova er spesielt viktig da den gir elevane rett til eit godt skulemiljø.
Les meir »   23.08.2012

RSS
Wordle: ts