Tysnes skule

Tysnes skule

5 til 10 skule med 201 elevar.

Gjerstad
5680 Tysnes
Postadresse:
Postboks 79
5696 Tysnes
Tlf: 53430880


Kontaktskjema


 Abonner på nytt

Epostadressa di:
(Du får mykje epost og du må sjølv melde deg av om du ikkje vil ha fleire. Det står i epostane du får korleis du skal gjere dette)


 www.utdanning.no - nettstad for utdanning https://tysnes.itslearning.com/
Foreldreutvalet i grunnskulen
FUG
www.buisunnhordland.no

 

Nytt

Framleis stengt for bussar frå Onarheim kyrkje over fjellet til Uggdal!

Også etter påske vil skuleskyssen for elevar ved Tysnes skule bli gjennomført på same måte som før påske. Vegen frå Onarheim kyrkje over fjellet til Uggdal er framleis stengt for køyretøy med akseltrykk over 6 tonn. Bussane til Tide er for tunge og vert difor ramma av denne restriksjonen.

Elevar i området rundt Onarheim skule, Espevik, Langeland og Skaten må difor framleis ta buss om Hodnanes. Elevar busett i Uggdalsdalen vil som før bli henta med drosje.
16.04.2014

IMG_5252.jpg

Påskeferie!

Fredagen før påske er gjerne ein dag som ikkje ber preg av dei heilt tunge akademiske aktivitetane. Så også i år. 4 og 5 timen var ungdomsskulen samt 7 klasse i hallen med leikar og konkurransar
Les meir »   11.04.2014

IMG_5188.jpg

Besteforeldrefest

Torsdag kveld arrangerte 9. klassane besteforeldrefest. Dette er eit arrangement som er ein del av faget mat og helse. Elevane skal mellom anna lære å planlegge og halde eit selskap
Les meir »   04.04.2014

hodelus.jpg

Enda fleire utbrot av hovudlus!

Vi har no fått enda eit nytt utbrot av hovudlus på Tysnes skule. Dette kan ramme alle og er ikkje flaut, men det er flaut å ikkje gjera noko med det. Alle heimar bør sjekka seg og ev. gjennomføra behandling så raskt som mogeleg. Les meir lenger ned i artikkelen om korleis ein kan sjekka og behandla hovudlus. Ta og gjerne kontakt med helsesyster dersom ein er usikker på noko.
Les meir »   18.03.2014

IMG_5182.jpg

Sol og skugge

Rikskonsertane besøkte ungdomstrinnet i dag med konserten "Sol og skugge". Elevane fekk ein time med Afrojazz - kanskje ikkje nett den musikken dei høyrer på til dagleg.
Les meir »   14.03.2014

RSS

Siste....

Skuleruta for 2014/2015

Skuleruta for 2014/2015 finn du her.
Les meir »   18.03.2014

RSS

Opplæringslova § 9a, om eleven sitt skulemiljø

Opplæringslova gir elevar i norske skular rettar. Kap. 9a i opplæringslova er spesielt viktig da den gir elevane rett til eit godt skulemiljø.
Les meir »   23.08.2012

RSS

Skuleruta 2013/2014

Finn du her.
Wordle: ts